KÜLTÜRLERARASI DİYALOG İLE

YENİ HİKAYELER YAZILIYOR

İnsanlık tarihiyle yaşıt olan kültürlerarası diyalog farklı coğrafyalar ve toplumlar arasında çok farklı şekil ve mecralarda hayat bulan kültürel alışverişin başka bir adı aslında.

Bu diyalog kimi zaman bir müzik tınısıyla, kimi zaman soframızdaki yemeğin tadında, bazen ortak kültürel mirasımızda, bazen de bir dans ritminde veya edebiyatçıların kalemine yansıyan sözlerle tezahür ediyor..

Türkiye’nin uluslararası platformda kültürel ilişkilerini yürüten Yunus Emre Enstitüsü de bu noktadan hareketle, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki kültürel diyaloğa yeni bir boyut kazandıracak önemli bir programa öncülük ediyor.

Kültürlerarası Diyalog Programının farklı renkleri bir araya getiren projelerini öğrenmek ister misiniz?

KÜLTÜRLERARASI DİYALOG

PROJELERİ

CONNECT 4 CREATIVITY

British Council

Connect 4 Creativity projesi yaratıcılık merkezleri ve topluluklarını bir araya getirerek daha uyumlu, şeffaf ve birbiriyle iletişim içinde olan sivil toplumun temellerinin atıldığı ortak geleceği kurguluyor.

Bu proje ile birçok öğrenci, akademisyen, sanatçı, yaratıcı meslek sahibi, politika yapıcı ve kamuoyuna uluslararası ağlar ve ortaklıklar kurabilecekleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri yaratıcı bir keşfe çıkmaları için fırsatlar sunuyor.  Projenin öne çıkan faaliyetleri arasında kültürlerarası diyaloğun yaygınlaştırılması için yaratıcı merkez ve toplulukların rolünü inceleyen bir araştırma yapılması, üç ağ oluşturma konferansı düzenlenmesi, sanat ve teknoloji değişim programları ile çalışma ziyaretleri yer alıyor.

CONNECT 4 CREATIVITY

British Council

Connect 4 Creativity projesi yaratıcılık merkezleri ve topluluklarını bir araya getirerek daha uyumlu, şeffaf ve birbiriyle iletişim içinde olan sivil toplumun temellerinin atıldığı ortak geleceği kurguluyor.

Bu proje ile birçok öğrenci, akademisyen, sanatçı, yaratıcı meslek sahibi, politika yapıcı ve kamuoyuna uluslararası ağlar ve ortaklıklar kurabilecekleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri yaratıcı bir keşfe çıkmaları için fırsatlar sunuyor.  Projenin öne çıkan faaliyetleri arasında kültürlerarası diyaloğun yaygınlaştırılması için yaratıcı merkez ve toplulukların rolünü inceleyen bir araştırma yapılması, üç ağ oluşturma konferansı düzenlenmesi, sanat ve teknoloji değişim programları ile çalışma ziyaretleri yer alıyor.

Avrupa’nın Neolitik Köprüsü: Anadolu Neolitik Mirasını Kayıt Altına Almak ve Görünür Kılmak projesi, ortak dünya mirası olan kültür varlıklarının korunması, koruma bilincinin güçlendirilmesi ve ortak değerler platformları aracılığıyla aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedefiyle yola çıktı.

Proje kapsamında Sofya, Atina ve İstanbul’da düzenlenen kolokyum ve konferanslarda Türkiye ve AB üye ülkelerinden Neolitik Çağ araştırmaları yürüten bilim insanları buluşuyor ve deneyimlerini geniş kitlelerle paylaşıyor.

AVRUPA’NIN NEOLİTİK KÖPRÜSÜ

ANADOLU NEOLİTİK MİRASINI KAYIT ALTINA ALMAK VE GÖRÜNÜR KILMAK

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

AVRUPA’NIN NEOLİTİK KÖPRÜSÜ

ANADOLU NEOLİTİK MİRASINI KAYIT ALTINA ALMAK VE GÖRÜNÜR KILMAK

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Avrupa’nın Neolitik Köprüsü: Anadolu Neolitik Mirasını Kayıt Altına Almak ve Görünür Kılmak projesi, ortak dünya mirası olan kültür varlıklarının korunması, koruma bilincinin güçlendirilmesi ve ortak değerler platformları aracılığıyla aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedefiyle yola çıktı.

Proje kapsamında Sofya, Atina ve İstanbul’da düzenlenen kolokyum ve konferanslarda Türkiye ve AB üye ülkelerinden Neolitik Çağ araştırmaları yürüten bilim insanları buluşuyor ve deneyimlerini geniş kitlelerle paylaşıyor.

BİRLİK İÇİNDE ÇEŞİTLİLİK

TUNA DALGALARINDA KÜLTÜRLERARASI DİYALOG

Macar Kültür Merkezi

Eşsiz Tuna kültürü nehir boyunca uzanan ülkelerin kültür operatörleri ve resmi kurumları tarafından bir kaç yıldır organize edilen Tuna Haftaları etkinlikleriyle kutlanır. Macar Kültür Merkezinin bu yeni projesiyle, Tuna Haftalarının yeni coğrafyalara uzanması ve farklı etkinliklerle içeriğinin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Bölgenin tarihi ve coğrafi bir parçası olan Türkiye’nin de bu kutlamalara dahil olmasıyla, Tuna kültürel gelenekleri daha da büyüyor, daha da güçleniyor.

Proje etkinlikleri Türkiye’den sanatçılar, edebiyatçılar ve kültür enstitülerini Tuna ülkelerinden meslektaşlarıyla bir araya getiriyor, birbirini tanıma, birlikte çalışma ve gelecekte ortak projeler ortaya koyma fırsatları yaratıyor.

BİRLİK İÇİNDE ÇEŞİTLİLİK

TUNA DALGALARINDA KÜLTÜRLERARASI DİYALOG

Macar Kültür Merkezi

Eşsiz Tuna kültürü nehir boyunca uzanan ülkelerin kültür operatörleri ve resmi kurumları tarafından bir kaç yıldır organize edilen Tuna Haftaları etkinlikleriyle kutlanır. Macar Kültür Merkezinin bu yeni projesiyle, Tuna Haftalarının yeni coğrafyalara uzanması ve farklı etkinliklerle içeriğinin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Bölgenin tarihi ve coğrafi bir parçası olan Türkiye’nin de bu kutlamalara dahil olmasıyla, Tuna kültürel gelenekleri daha da büyüyor, daha da güçleniyor.

Proje etkinlikleri Türkiye’den sanatçılar, edebiyatçılar ve kültür enstitülerini Tuna ülkelerinden meslektaşlarıyla bir araya getiriyor, birbirini tanıma, birlikte çalışma ve gelecekte ortak projeler ortaya koyma fırsatları yaratıyor.

Be Mobile – Create Together projesi, dijital ve görsel sanatlar, performans sanatları veya edebiyat alanlarında kariyerlerinin başındaki sanatçı ve yazarlara Avrupa ve Türkiye’de misafir sanatçı programlarına katılım olanağı sunuyor. Temmuz 2019 – Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek proje süresince 26 sanatçı farklı zamanlarda ve sürelerle Fransa’da Paris, Cassis, Issy-les-Moulineaux; Almanya’da Dresden, Berlin ve Stuttgart; Hollanda’da Amsterdam, Maastricht ve Lahey; Türkiye’de ise İstanbul, Ayvalık, Bursa ve Şirince’de yer alan ve farklı disiplinlere odaklanan misafir sanatçı programlarında ve sanatçı evlerinde kalacak.

BE MOBILE-CREATE TOGETHER

Fransız Kültür Merkezi

BE MOBILE-CREATE TOGETHER

Fransız Kültür Merkezi

Be Mobile – Create Together projesi, dijital ve görsel sanatlar, performans sanatları veya edebiyat alanlarında kariyerlerinin başındaki sanatçı ve yazarlara Avrupa ve Türkiye’de misafir sanatçı programlarına katılım olanağı sunuyor. Temmuz 2019 – Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek proje süresince 26 sanatçı farklı zamanlarda ve sürelerle Fransa’da Paris, Cassis, Issy-les-Moulineaux; Almanya’da Dresden, Berlin ve Stuttgart; Hollanda’da Amsterdam, Maastricht ve Lahey; Türkiye’de ise İstanbul, Ayvalık, Bursa ve Şirince’de yer alan ve farklı disiplinlere odaklanan misafir sanatçı programlarında ve sanatçı evlerinde kalacak.

SOSYAL MEDYADA

KÜLTÜRLERARASI DİYALOG

Yaratıcı platformlar kültürlerarası diyaloğu nasıl geliştirebilir? Connect for Creativity projesi kapsamında hazırlanan rapor bu sorunun cevabını arıyor.
Profildeki linkten ulaşabilirsiniz.
#KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog What is the role of creative hubs in developing intercultural dialogue? The report prepared as part of the Connect for Creativity projects explores this.
Check it out at the link in bio.
#InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue -- #Repost @turkeybritishcouncil - 👩🏻‍💻 Connect for Creativity projesi kapsamında, 'Yaratıcı Platformlar - Kültürlerarası Diyalog Yolunda Fırsatlar ve Zorluklar’ raporu yayınlandı.
Rapor, yaratıcı platformların kültürlerarası diyaloğun güçlendirilmesindeki rolüne odaklananırken, aynı zamanda gelecekte kurulacak işbirliği fırsatlarının en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceğini de düşünmeye teşvik etmeyi hedefliyor.
🗣Yaratıcı ekonomi alanında yapılan çalışmalar arasında, kültürlerarası diyalog konusuna odaklanan ilk araştırma olan rapor, Cardiff Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Ekibi işbirliğiyle hazırlandı.
Raporu okumak için profildeki linke tıklayın.
#connectforcreativity #creativeindustries
2020 kültür ve diyaloğun yılı olsun! Mutlu seneler.
😊 #KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog We hope that 2020 will be the year of culture and dialogue! Happy new year.
😊 #InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue
Diyalogta kültürün her rengi var! #KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog There is every color of culture in dialogue! #InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue
Katarina Popović Connect for Creativity projesi kapsamında İstanbul’da konaklayan bir hikâye anlatıcısı ve medya sanatçısı.
Residans sürecinde ürettiği ve sergilediği çalışmasında ise komşu kültürlerin arasında seslerle köprüler kurmayı amaçladı.
#KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog Katarina Popović is a storyteller and media artist who joined the residency programme of Connect for Creativity Project in İstanbul.
With her work from the residency, she aimed to build bridges between the cultures via sounds.
#InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue @yeeorgtr @turkeybritishcouncil
Abel Korinsky Berlin’de yaşayan bir görsel sanatçı.
Be Mobile Create Together! projesi kapsamında 13 Eylül – 13 Kasım tarihleri arasında arthereistanbul’da konakladı ve ‘YAKAMOZ’ sergisinin açılışını geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Vapur İskelesi’nde gerçekleştirdi! Sergiyi 15 Aralık’a kadar ziyaret edebilirsiniz.
#KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog Abel Korinsky is a visual artist based in Berlin.
Under the Be Mobile Create Together! project, Abel has attended a residency programme at arthereistanbul between 13 September and 13 November 2019.
He recently exhibited his work YAKAMOZ at Haydarpasa Ferry Dock! Do not miss this light and sound exhibition which will be open until 15th December.
#InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue @yeeorgtr @bemobilecreatetogether
Kültürlerarası Diyalog bu kez de Kayseri’de kuruldu! Creative Catalyst konferansı kapsamında Kayseri, iki gün boyunca Avrupa ve Türkiye’den yaratıcılığı mesleğinin odağına taşıyanları ağırladı.
#KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog The next stop for Intercultural Dialogue was Kayseri! ‘Creative Catalyst’ a two day international conference hosted professionals from Turkey and Europe who bring creativity to the focus of their work.
#InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue
Connect for Creativity kapsamında düzenlenen uluslararası Creative Catalyst konferansında, yaratıcılık merkezleri temsilcileri; düzenledikleri etkinlikleri, ulaştıkları izleyicileri ve gelecek ile ilgili hayallerini paylaştı! #KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog At the international Creative Catalyst conference organized within the Connect for Creativity project, representatives of creativity centers shared their events, the audience they reached and their dreams about the future! #InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue @turkeybritishcouncil @yeeorgtr
Kültürlerarası Diyalog Programı kapsamında yeni bir sergi düzenleniyor! Macar Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Doğu’ya Açılmak sergisini 1 Şubat’a kadar Macar Kültür Merkezi’nde ziyaret edebilirsiniz.
Not: Giriş Ücretsizdir #KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog A new intercultural dialogue exhibition is on its way! Visit the exhibition at Hungarian Cultural Center until 1th February.
Note: Free of charge #InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue #Repost @macarkulturmerkezi • • • • • • Kültür Merkezi olarak Kasım ayında yepyeni bir sergi ile kapılarımızı size açıyoruz.
19.
yüzyılda Tuna Nehri üzerinde nasıl seyehat edilirdi sorusunun cevabını bulacağınız sergimiz, 21 Kasım Perşembe günü sizlerle buluşuyor.
Sergi hakkında: “Doğuya Açılmak” Bu sergi, 19.
yüzyılda istimbotların Tuna nehrinde seyahat etmenin anlamını nasıl derinden etkilediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
1830’ların başından 1914’e kadar tartışmasız öneme sahip bir şirket olan DDSG, Viyana’dan Sulina’ya, oradan da İstanbul’a istimbot seferleri ve hizmetleri veriyordu.
Bunların yarattığı etki uluslararası siyaseti, şehir ve kır manzaralarını ve gündelik hayatı da kendi ekseninde etkiledi ve dönüştürdü.
19.
yüzyıl sonunda, Avusturya-Macaristan Monarşisi’nin çabalarıyla, son derece karmaşık ve rafine bir ulaşım ağı hayata geçirilmişti.
Birbiriyle rekabet eden demiryolları ile istimbot hatları iki ülke arasındaki bağları güçlendirdi - özellikle Budapeşte ile İstanbul arasında.
#kültürlerarasıdiyalog
#Repost @macarkulturmerkezi • • • • • • Anamed Bugün, Beyoğlu'nda bulunan Anamed'te “Through the Waves of Danube” isimli sempozyumda sizlerle bir araya geldik.
AB Türkiye Kültürlerarası Diyaloğu projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz konferansta, 19.
yüzyılın ortalarından itibaren Budapeşte ve İstanbul arasında buharlı gemilerin tarifeli olarak faaliyetlerini, Tuna Nehri üzerindeki iki ülkenin seyahatlarını ve Orta Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğunu birbiriyle bağlayan Tuna üzerindeki yolculuğun nasıl gerçekleştirildiğini ele aldık.
Başta konuşmacılar olmak üzere ANAMED'e ve siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz.
#Repost @turkeybritishcouncil • • • • • • Connect for Creativity projesinin ikinci uluslararası konferansı ‘Yaratıcı Katalizör: Yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesinde üniversitelere düşen rol’ başlığıyla 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi’nde düzenleniyor.
👨🏻‍💻⠀ Konferans, ücretsiz ve herkesin katılımına açık.
⠀ Başvuru için, 25 Kasım tarihine kadar Connect for Creativity web sitesini ziyaret edin! 🤳🏻 #connectforcreativity #interculturaldialogue
Macar Kültür Merkezi 20 Kasım Çarşamba günü Kültürlerarası Diyalog Programı kapsamında Through the Waves of Danube konferansını düzenliyor.
Orada görüşmek üzere! 🙂 #KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog The Hungarian Cultural Center is organizing the Through the Waves of Danube conference on Wednesday (November 20th) as part of the Intercultural Dialogue Program.
See you there! 🙂 #InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue @macarkulturmerkezi • • • Anamed 20 Kasım Çarşamba günü Beyoğlu'nda bulunan Anamed'te “Through the Waves of Danube” isimli sempozyumda buluşuyoruz.
AB Türkiye Kültürlerarası Diyaloğu projesi kapsamında gerçekleşecek olan konferansta, 19.
yüzyılın ortalarından itibaren Budapeşte ve İstanbul arasında buharlı gemilerin tarifeli olarak faaliyetlerini, Tuna Nehri üzerindeki iki ülkenin seyahatlarını ve Orta Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğunu birbiriyle bağlayan Tuna üzerindeki yolculuğun nasıl gerçekleştirildiğinin ele alınacağı sempozyuma davetlisiniz.
Sempozyumun dili İngilizce olacaktır.
#KültürlerarasıDiyalog
Sanat için iletişim! Connect for Creativity Projesi yaratıcılık merkezleri ve HUB’lar kurulmasını destekleyerek kültürlerarası diyaloğu güçlendiriyor! #KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog Arts communications! Connect for Creativity project strengthens Intercultural Dialogue by supporting the establishment of creative centres and HUBs.
#InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue @yeeorgtr @turkeybritishcouncil
#Repost @turkeybritishcouncil • • • • • • Connect for Creativity projesi kapsamında gerçekleşen Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı, altı hafta boyunca toplam 12 sanatçıya İstanbul, Atina ve Belgrad'da ev sahipliği yaptı.
12 Kasım Salı günü gerçekleşecek sergide, İstanbul'da yer alan misafir sanatçıların çalışmaları yer alacak.
Etkinliğe kayıt için profildeki linke tıklayın 👆 #connectforcreativity
Taşlar Yerinden Oynuyor Projesini artık web sitesi üzerinden de takip edebilirsiniz! Belgesel çekimlerinde kamera arkasını izlemek, özel röportajları dinlemek için link bio’da.
  #KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog Follow Moving Stones Project website now for behind the scenes and exclusive interviews at the link on bio.
#InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue
Bugün ‘’Veysel’’ konserine davetlisiniz! Yunus Emre Enstitüsü ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Aşık Veysel’in doğumunun 125.
yılının anısına bugün, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda Âşık Veysel’in torunlarının kişisel koleksiyonlarından oluşan fotoğraf sergisi ve sanat yönetmenliğini Uğur Işık’ın yaptığı “Veysel” konseri düzenleniyor.
@yeeorgtr Katılım ücretsizdir.
Tuna Nehrine Öyküler yarışmasının sonuçları İzmir Tuna Günleri kapsamında düzenlenen etkinlikte açıklandı! Seçilen ilk on öykü “Tuna Nehrine Öyküler” adı altında Macarca, Türkçe ve İngilizce dillerinde ve sesli kitap haline getirilip Storytel’de yayınlanacak.
Birinci seçilen öykünün yazarı Ceren Türkkan ise 2020 Budapeşte Uluslararası Kitap Fuarına davet edilecek.
#KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog Winners of the Stories for Danube Contest were announced at Izmir Danube Week.
The first ten stories will be published as a book in Hungarian, Turkish and English languages and also will be available as an audio book on Storytel.
Ceren Türkkan, the winner of the competion will be attending the 2020 Budapest International Book Fair.
#InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue @macarkulturmerkezi
#Repost @turkeybritishcouncil • • • • • • Connect for Creativity projesinin ikinci uluslararası konferansına başvurmak için son üç gün! Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nde gerçekleşecek konferans, ücretsiz ve herkesin katılımına açık olacak.
Başvuru için Connect for Creativity (connectforcreativity.
eu) web sitesini ziyaret edin! 🤳🏻
İzmir Tuna Günleri yarın başlıyor! Etkinlikler, 24-27 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca gerçekleşecek.
Tuna Nehrine Öyküler yarışmasının sonuçlarının da açıklanacağı etkinlik programının detayları profildeki linkte.
Etkinlikle ilgili sorularınız için: @macarkulturmerkezi #KültürlerarasıDiyalog   #YeniHikayelerYazmak   #ABKültürelDiyalog
Diyalog 64.
Uluslararası Belgrad Kitap Fuarında, kitapların arasında hayat buluyor.
#KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog The dialogue is strengthening among the books in 64th Belgrade Book Fair.
#InterculturalDialogue #CreatingNewStories #EUCulturalDialogue
Şimdi, Belgrad! 🙂 Kültürlerarası Diyalog Programı kapsamında Macar Kültür Merkezinin yürüttüğü Birlikteki Çeşitlilik Projesi, 64.
Uluslararası Belgrad Kitap Fuarı’nda olacak.
Katılımcılar fuar boyunca 4.
salondaki 4003 numaralı stantta hem Macar hem Türk yetkililerden proje hakkında bilgi alabilecek.
Sorularınız için:  @macarkulturmerkezi #KültürlerarasıDiyalog #YeniHikayelerYazmak #ABKültürelDiyalog