Avrupa’nın Neolitik Köprüsü: Anadolu Neolitik Mirasını Kayıt Altına Almak ve Görünür Kılmak projesi, ortak dünya mirası olan kültür varlıklarının korunması, koruma bilincinin güçlendirilmesi ve ortak değerler platformları aracılığıyla aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedefiyle yola çıktı.

Proje kapsamında Sofya, Atina ve İstanbul’da düzenlenen kolokyum ve konferanslarda Türkiye ve AB üye ülkelerinden Neolitik Çağ araştırmaları yürüten bilim insanları buluşuyor ve deneyimlerini geniş kitlelerle paylaşıyor.

Projenin en önemli çıktısı olan ve Anadolu Neolitik mirası ve Avrupa’ya yayılımını işleyen belgesel film için Kırklareli’nden Batman’a ören yerleri ve müzelerde çekimler yapılıyor. Çekim alanlarında ayrıca arkeologlar gibi farklı mesleklerden yetkililerle ve yerel halk ile röportajlar gerçekleştiriliyor. Belgesel İngilizce ve Fransızca alt yazı ile ulusal ve yerel kanalların yanı sıra internet üzerinden yayınlanıyor. Sosyal medya ve uluslararası etkinliklerde kullanılmak üzere kısa filmler ve tanıtım videoları hazırlanıyor. 

Proje finalinde belgesel öncelikle İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da düzenlenecek ilk gösterimleri ile kamuoyuyla buluşuyor. Ayrıca, gösterimler sırasında projeyi ve belgeseli anlatan fotoğraf sergileri de düzenleniyor.

ETKİNLİKLER

PROJE İSMİ

Avrupa’nın Neolitik Köprüsü: Anadolu Neolitik Mirasını Kayıt Altına Almak ve Görünür Kılmak


UYGULAYICI KURUM

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü


ORTAKLAR

İMEÇE (İnsan, Mekân, Çevre ve Enerji Derneği)

BABİL Toplum Kültür Sanat Çalışmaları ve Belgesel Sinema Derneği


BAŞLANGIÇ TARİHİ

Şubat 2019


SÜRE

18 Ay


UYGULANAN İLLER

Adıyaman, Ankara, Aksaray, Batman,  Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Mersin, Muğla, Malatya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Karaman, Siirt, Şanlıurfa, Sofya ve Atina


PROJE WEB SAYFASI

https://neolithic-bridge.org/