Eşsiz Tuna kültürü nehir boyunca uzanan ülkelerin kültür operatörleri ve resmi kurumları tarafından bir kaç yıldır organize edilen Tuna Haftaları etkinlikleriyle kutlanır. Macar Kültür Merkezinin bu yeni projesiyle, Tuna Haftalarının yeni coğrafyalara uzanması ve farklı etkinliklerle içeriğinin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Bölgenin tarihi ve coğrafi bir parçası olan Türkiye’nin de bu kutlamalara dahil olmasıyla, Tuna kültürel gelenekleri daha da büyüyor, daha da güçleniyor.

Proje etkinlikleri Türkiye’den sanatçılar, edebiyatçılar ve kültür enstitülerini Tuna ülkelerinden meslektaşlarıyla bir araya getiriyor, birbirini tanıma, birlikte çalışma ve gelecekte ortak projeler ortaya koyma fırsatları yaratıyor.

Proje İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali ile başlarken Tuna nehrinin edebiyat ve kültür üzerindeki etkileri konusunda tartışmalar yapılıyor, Tuna ülkelerinden edebiyatçıların da katılacağı yaratıcı yazarlık ve okuma atölyeleri gerçekleştiriliyor.

9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında İstanbul’da konserler, gösteriler, gastronomi sunumları ve okuma atölyeleri düzenleniyor. Bu etkinlikler İstanbul’a bir nebze de olsa Tuna kültürünü taşırken, bu kültürden insanların etkinliklere katılımı bekleniyor. Budapeşte, Bükreş ve İstanbul’da kültür operatörlerinin farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek olacak eğitim programları hayata geçiriliyor.

Projenin önemli bir başka etkinliğini ise Ankara’dan başlayarak, Tuna nehri haritası üzerinde yer alan Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Avusturya ile Almanya’da bir çok noktada düzenlenecek ve Brüksel’de son bulacak aktiviteler zincirinden oluşan ‘Kültür Sokak Gösterileri’ oluşturuyor.

ETKİNLİKLER

PROJE İSMİ

Birlik İçinde Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog


UYGULAYICI KURUM

Macar Kültür Merkezi


ORTAKLAR

Türkiye Avrupa Vakfı

Kalem Kültür Derneği


BAŞLANGIÇ TARİHİ

Şubat 2019


SÜRE

18 Ay


UYGULANAN İLLER

Bursa, Istanbul, Ankara, Mersin, Kayseri, Çorum, Trabzon, Tekirdağ, İzmir, Budapeşte, Győr, Sofia, Bükreş, Belgrad, Viyana, Brüksel


PROJE WEB SİTESİ

http://www.tunadalgalari.com