EUNIC – AVRUPA BİRLİĞİ MİLLİ KÜLTÜREL ENSTİTÜLER AĞI İLE BULUŞMA

EUNIC – AVRUPA BİRLİĞİ MİLLİ KÜLTÜREL ENSTİTÜLER AĞI İLE BULUŞMA

Avrupa Birliği’nin kültürel alanda iş birliklerinin merkezinde yer alan EUNIC ağı sanat, lisan eğitimi, gençlik, eğitim, bilim, toplumsal çalışmalar, kültürlerarası diyalog ve kalkınma alanında farklı çalışmalar yürütür. Yunus Emre Enstitüsü çalışanları, dijital çalışma ziyaretinin de önemli bir konuğu olan EUNIC ile 20 Kasım 2020 tarihinde bir webinar toplantısında tekrar bir araya gelerek olası iş birliklerini değerlendirdi.

Webinar toplantısı Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof Dr Şeref Ateş’in yanısıra, EUNIC temsilcileri Roxane Schavoir ve Robert Kieft ile Enstitünün merkez ve farklı ülkelerdeki kültür merkezleri müdürleri ile çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Webinarın açılış bölümünde, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof Dr Şeref Ateş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada neden kültür sorusuna yanıt arıyoruz. Çünkü kültür hayatımıza anlam katıyor. Bizi bir araya getiriyor. Buradaki birlik ve vahdet düşüncesi çok önemli. Son 8 aydır yaşadıklarımız bunu daha da anlamlandırıyor. Bu tür toplantılarla farklı kültürlerle bir araya geliyor, tanış oluyoruz. Kültürel faaliyetler de bizim bu deneyimi yaşamamızı farklılık içinde birliği yakalamamızı sağlıyor. Biz de Yunus Emre Enstitüsü olarak birçok kültürel faaliyete imza atıyoruz. EUNIC ile ortaklık ve iş birliklerimizi geliştirmek için bu çok önemli bir fırsat. Kendilerine katılımları için teşekkür ediyoruz.”

 

Webinar toplantısı, EUNIC Global Küme Yöneticisi Roxane Schavoir’ın AB’nin bu önemli kültürel ağını tanıttığı bir sunumla başladı. Schavoir sunumunda EUNIC’in yapısı ve ağ bünyesindeki kümelerin nasıl çalıştığına dair bilgi paylaştı.

EUNIC’in AB ülkelerinden 36  üyesi ve üye olmayan diğer ülkelerden de ortak üyeler ile faaliyetlerini yürüttüğünü dile getirdi.  EUNIC’in şu an 90 ülkede 125 farklı kümede proje ve programlar hayata geçirdiğini dile getirdi.

 

Küme projelerinin nasıl fonlandığı konusunda da bilgi veren Schavoir, bu fonlar için yılda bir kez çağrıya çıktıklarını, bu yıl Eylül ayında çıktıkları çağrının kapandığını ve değerlendirmeler başladığına dair bilgi paylaştı.

Daha sonra EUNIC’in önemli bir projesi olan Avrupa Kültür Alanları Projesi yöneticisi Robert Kieft de projenin işleyişine dair bir sunum gerçekleştirdi. Kieft Avrupa Kültür Alanları projesi ile dünyanın bir çok faklı noktasında yaratıcı iş birliklerine ilişkin yeni modeller denediklerini de ifade etti. Ayrıca hayata geçirilen projelerin etki değerlendirmesine yönelik yeni bir çalışma da başlattıklarını dile getiren Kieft, kültürel iş birliği gibi ortaklıkları değerlendirmek için özel yöntemler ve. Araçlar geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

EUNIC üyelerinin sunumlarından sonra, katılımcılar soru cevap bölümünde, EUNIC çalışmaları ve Türkiye ile iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Bu bölümde öne çıkan bazı görüşler arasındaysa şunlar yer aldı:

Bir çatı kuruluşu olarak EUNIC’in AB üyesi olmayan ülkelerle nasıl çalıştığı sorusun yanıtında EUNIC Küme Yöneticisi Roxane Schavoir, kümeler kapsamında üye olmayan ülkelerden kültür kuruluşlarının ortak üye statüsüyle projeler geliştirip hayata geçirebildiklerini belirti.

Yunus Emre Enstitüsü Roma Kültür Merkezi Başkanı Sevim Aktaş ise EUNIC ile ortak üye olarak iş birliği kapsamında 3-4 faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade etti ve Ağın yeni dönemde dijital çalışmalara yönelik ortak bir stratejileri olup olmadığını sordu.  EUNIC yetkilileri, henüz dijital çalışmalar ve projeler için ortak bir strateji geliştirmediklerini ancak kümeler tarafından yerelde geliştirilen dijital faaliyetleri desteklediklerini ifade etti. Bu kapsamda yerelde birçok dijital ve hibrid yani fiziksel ve dijital faaliyetleri bir araya getiren projeye fon sağlandığını belirtti. Özellikle salgın dönemindeki kriz süreçlerine bu şekilde bir yanıt bulduklarını ve Ağ olarak ileriki dönemler için ortak bir strateji üzerine çalıştıklarını da ifade etti. Bunlara bir örnek olarak da EUNIC üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımlarına yönelik webinar toplantılarını düzenli olarak yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Bir diğer soruda, EUNIC üyeleri arasında Dışişleri Bakanlıkları gibi devlet kurumlarının bulunduğu ve kültürel faaliyetler düzenlenirken, devlet politikaları ve sivilliğin nasıl dengelendiği üzerineydi. Ağ temsilcileri, EUNIC’in ilk kurulduğunda üyelerinin sadece kültür enstitülerinden oluştuğu ancak daha sonra politika yapıcılar olarak devlet kurumlarının da üyeler arasında yer aldığını dile getirdi. Bu şekilde Ağın daha kapsayıcı ve temsiliyet gücünün daha geniş olduğuna inandıklarını ve bunun hem yerel hem de küresel düzeyde çeşitliliği zenginleştirdiğini ifade ettiler. Elbette Dışişleri Bakanlıkları gibi devlet kurumlarının siyasi bakış açıları olduğunu ancak diğer üyelerin de masaya sivil bakış açısını getirdiklerini, böylelikle farklı çalışma yolları ve kaynakları bir araya toplayabildiklerini kaydettiler. Ayrıca EUNIC olarak AB kültürel stratejilerini takip ettiklerini ve bu stratejinin ortaya koyduğu çerçevenin bu tür tartışmaları verimli kıldığı ve birlikte çalışmaya teşvik ettiğine de dikkat çektiler.

Bir diğer sorudaysa, Avrupa Kültür Alanları Projesinde bahsedilen yenilikçi iş birliği modellerinde insandan insana vurgusunun olduğu, bunun ne şekilde hayata geçirildiğine yönelik bilgi istendi. Proje Yöneticisi Robert Kieft, AB Kültür stratejisi temelinde kültür alışverişinin yer aldığı ve hiçbir şekilde sadece AB kültürünün tek yönlü olarak diğer ülkelere aktarılması gibi bir durum bulunmadığını hatırlattı. Bu nedenle insandan insana olgusu aslında birlikteliği ve birlikte üretmeyi ifade ediyor dedi. Bunun daha çok bir ortak çalışma süreci olduğunu, örneğin farklı ülkelerden farklı sanatçıların bir araya gelerek birlikte işler ürettiklerini dile getirdi ve bu süreçte aslında üye ülke devletleri biz bu devletle dış politikamız gereği bu projeleri yapmak istiyoruz demiyor, aksine o ülkelerdeki insanlar kendileri bir araya gelip kendi projelerini geliştiriyor, insandan insana kavramı aslında tam olarak bu şekilde, bir ortak üretim süreci olarak işliyor diye açıkladı.

Webinar tıplantısında EUNIC temsilcileri ayrıca projelerin etkilerini ölçmeye yönelik geliştirdikleri bazı araç ve metotların herkesin kullanımına açık olduğunu ve üzerinde çalışmaları süren ve Avrupa Kültür Alanları için geliştirdikleri değerlendirme Çerçeve Dokümanına EUNIC websitesi üzerinden herkesin ulaşabileceği bilgisini paylaştılar. Ayrıca yine farklı alanlarda düzenledikleri webinar toplantıları ile deneyim ve kazanımlarını paylaştıklarını da hatırlatan EUNIC temsilcileri, bu toplantıların ilgilenen herkesin katılımına açık olduğunu ifade ettiler.

Webinar toplantısı sonunda, Yunus Emre Enstitüsü ile EUNIC arasında iş birliği ve yeni ortaklıklara yönelik fikirler ve fırsatları birlikte değerlendirme ve birlikte çalışma için iyi bir başlangıç yapıldığı ve bundan sonra bu ortaklıklar ve iş birlikleri için yeni yollarının açıldığı ifade edildi.