KÜLTÜRLERARASI DİYALOG PROJESİ

İnsanlık tarihiyle yaşıt olan kültürlerarası diyalog farklı coğrafyalar ve toplumlar arasında çok farklı şekil ve mecralarda hayat bulan kültürel alışverişin başka bir adı aslında.

Bu diyalog kimi zaman bir müzik tınısıyla, kimi zaman soframızdaki yemeğin tadında, bazen ortak kültürel mirasımızda, bazen de bir dans ritminde veya edebiyatçıların kalemine yansıyan sözlerle tezahür ediyor.

Türkiye’nin uluslararası platformda kültürel ilişkilerini yürüten Yunus Emre Enstitüsü de bu noktadan hareketle, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki kültürel diyaloğa yeni bir boyut kazandıracak önemli bir programa öncülük ediyor.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı, farklı coğrafyalardan farklı kurumları bir araya getirerek karşılıklı anlayış ve iş birliğini güçlendirecek projelere hibe desteği sağlıyor. Program, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında sivil toplumun güçlenmesine yönelik mali iş birliği kapsamında ortak finanse ediliyor. 2019-2021 yılları arasında uygulanacak ilk dönemin toplam bütçesi 3 milyon avro olup, bütçenin yüzde 70’e yakını destek sağlanan dört önemli projeye aktarılmış bulunuyor.

Bu projelerden birinin mimarı olan British Council, Yunanistan, Sırbistan ve Türkiye’den ortaklarıyla yaratıcılık merkezleri (HUB) ve kümeleri oluşturup güçlendirecek bir projeye imza atarken, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ise Türkiye ve Avrupa’nın neolitik mirasına yönelik bir belgesel hazırlayıp farklı ülkelerde izleyicilerle buluşturmayı hedefliyor. Macar Kültür Merkezi, Tuna nehri boyunca uzanan ülkelerde festivaller ve etkinlikler düzenleyerek binlerce yıldır devam eden kültürel alışverişe yeni katkılar sunmayı hedefliyor. Fransız Kültür Merkezi de Fransa, Almanya, Hollanda ve Türkiye’den 26 sanatçıya değişim programları  aracılığıyla yeni deneyimlere kucak açma fırsatı sunuyor.

Programın uygulama sürecinde, Yunus Emre Enstitüsünün, Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı (European Union National Institutes for Culture-EUNIC) ile iş birliği ve etkileşimini de güçlendirecek çalışmalar hayata geçiriliyor ve Avrupa kültür haritasında Türkiye’nin de yerini almasına destek sağlanıyor.

Bu projelerin gerçekleşmesini sağlayan Yunus Emre Enstitüsü, 2009 yılında kurulduğundan bu yana 48 ülkede 58 kültür merkezinde, Türk kültürünü farklı coğrafyalarda tanıtıyor, dünya halkları arasında dille, sanatla ve kültürel etkileşimle yeni köprüler kuruyor.

Kültürlerarası Diyalog Programının farklı renkleri bir araya getiren etkinliklerini web sayfası ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, Türkiye’nin diğer ülkeler ile ilişkilerini ve dostluğunu geliştirmek, kültürel alışverişini artırmak ve Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek amacıyla kurulmuş olup, faaliyetlerini eğitim, bilim ve kültür-sanat alanlarında yoğunlaştırmaktadır. Enstitü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak misyonuyla hareket ederken dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin başat kültürel diplomasi kurumu olarak, faaliyetlerine yurt içinde Ankara Ulus’taki merkez binasında 2009 yılında başlayan Enstitü, ilk yurtdışı merkezini Saraybosna’da açmış olup Avrupa, Asya, Ortadoğu, Uzakdoğu, Afrika ve Amerika’da 48 ülkede 58 Türk Kültür Merkezi ile hizmet vermektedir. Yakın dönemde Seul’de Hankuk Üniversitesi ve Dublin’de Trinity College bünyesinde faaliyetler başlamış olup, Abuja, Pekin, Toronto ve Buenos Aires’teki açılış çalışmaları devam etmektedir. Enstitü, 2023 yılına kadar 100 kültür merkezine ulaşma hedefi çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kültür merkezlerinde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan işbirlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Enstitü, özellikle yurt dışındaki üniversitelerde kurduğu bağları bilim diplomasisi için kullanarak Türkiye’deki üniversitelerle yurt dışındaki üniversitelerin işbirliğine zemin hazırlamaktadır.

Yunus Emre Enstitüsü, kültürel etkileşim ve diyalogu artıracak fırsatlar oluşturmayı temel misyonu olarak görmektedir. Enstitü bu amaçtan hareketle birçok farklı proje yürütmekte ve yenilerini planlamaktadır. Tüm bu büyük çaplı projelerde ve diğer tüm faaliyetlerde Enstitünün amacı diğer ülke ve toplumlarla bağlar ve dostluklar kurmak ve mevcut ilişkileri geliştirmektir. Enstitü, bu çerçevede, uluslararası alanda kültürel faaliyetler yürüten ve bu yönüyle aslında Türkiye’nin kültürel diplomasisine katkı sunan diğer birçok kurumla, uluslararası ağı sayesinde çok geniş çapta ve yüksek bir çarpan etkisine sahip bir işbirliği yürütmektedir.

Enstitü, ilk AB projesi AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programını da bu kapsamda değerlendirmektedir. Desteklenen uluslararası projelerle Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki kültürel alışverişin ve ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Buna ilaveten, bu projenin Yunus Emre Enstitüsünün Avrupa ulusal kültürel enstitüleri ve onların çatı kuruluşu EUNIC ile ilişkilerinin artmasına ve güçlenmesine imkân vermesi beklenmektedir. Program çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki kültürlerarası diyalog ve değişimin artmasına ve uzun dönemli işbirlikleri ve ortaklıkların geliştirilmesine katkı sunması beklenmektedir. Uluslararası kültürel ilişkilerin Türkiye’nin uluslararası tanınırlık ve itibarına yapacağı katkıya dair ülkemizdeki farkındalığın artırılması başka bir hedefimizdir.