Kayseri 5-6 Aralık Tarihlerinde Yaratıcılığa Ev Sahipliği Yaptı

Kayseri 5-6 Aralık Tarihlerinde Yaratıcılığa Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye ve Avrupa’dan, odağında yaratıcılık yatan farklı mesleklerin yüze yakın temsilcisi Kayseri’de Creative Catalyst konferansında bir araya geldi.

ConnectforCreativity Projesi ikinci uluslararası konferansı, 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde Kayseri Abdullah Gül Üniversitesinde gerçekleştirildi. Creative Catalyst (yaratıcı kataliz) başlığı ile düzenlenen konferansta, yaratıcı endüstrilerin inşa edilmesinde üniversitelere düşen rol birçok farklı boyutuyla tartışıldı.

Konferansa ev sahipliği yapan ve ConnectforCreativity projesi ortakları arasında yer alan Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başlayan konferansta, Projenin lider yürütücüsü British Council Avrupa Sanat Direktörü Claire De Brakeleer yaratıcılık merkezlerinin önemine değinen bir konuşma yaptı. Ardından AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı yürütücüsü Yunus Emre Enstitüsünden Nurullah Yavaş Kültürlerarası Diyalog Programı ve Yunus Emre Enstitüsü çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

ConnectforCreativity Projesinin önemli bir ayağını da kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesinde yaratıcılık merkezlerinin rolünü işleyen ve 5 ay süren bir araştırma oluşturuyordu. Yunanistan, Sırbistan, Birleşik Krallıklar ve Türkiye’de yaratıcılık merkezleri müdürleri, üyeleri, akademisyenler ile özel ve kamudan paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen araştırmayı Cardiff Üniversitesi Yaratıcı Ekonomiler Ekibi gerçekleştirdi.

Konferansın ilk oturumunda araştırma sonuçlarına ilişkin çarpıcı veriler katılımcılarla paylaşıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 75’i yaratıcılık merkezlerinin kültürlerarası iletişime doğrudan katkı sağladığını hatta kolaylaştırdığını ifade ederken, raporda yaratıcı işler yaratıcılık merkezlerinin temelini oluştururken, toplumun yaratıcılığının da kültürlerarası diyaloğu kolaylaştırdığı ifade edildi.

Konferansın sonraki bölümlerinde katılımcılar, farklı seslerden yaratıcılık ve yenilikçilik hikayeleri dinleme şansı buldu.

2010 yılında Ankara’da kurulan ve Türkiye’nin ilk özel, bağımsız hızlandırıcı merkezi olan Viveka İş Geliştirme Danışmanlık Ağı ve Ortaklık Lideri Başak Saral, merkezlerinin genel çalışma yapısını paylaştı. Ardından Birleşik Krallıkların önde gelen yaratıcılık merkezlerinden biri olan MADLab’ın kurucusu ve Genel Müdürü Rachel Turner toplumsal çalışmalarda yaratıcılık merkezi olarak gerçekleştirdikleri projelere değindi.  Manchaster’da evsizlere ikamet adresi kazandıran yeni bir sistemin oturtulmasından, Pakistan’da girişimci kadınlara yaratıcılığı işlerine entegre etme konusunda verilen destekler gibi farklı hikayeler izleyicilerin beğenisini kazandı.

Yunanistan’da bilim alanında farklı birçok projeye öncülük eden SciCo’nun kurucusu ve genel müdürü Theo Anognostopoulos ise bilimi gençler arasında daha popüler kılmak amacıyla düzenledikleri Atina Bilim Festivali ile yine bilimi kamusal alana taşıyan ve metro istasyonlarında bilim adamları ile Atinalıları bir araya getiren “MindtheLab” projesi hakkında bilgi verdi.

Konferans daha sonra gelecekte ihtiyaç duyulacak beceriler ve yüksek öğrenim adlı bir panel ile devam etti. Belçika tasarım Konseyinden Rozina Spinnoy; ConnectforCreativity proje ortaklarından Nova Iskra’dan Nana Redonkovic ve Yunanistan Panteion Üniversitesi Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Bölümü öğretim görevlisi Vasilis Avdikos panelde konuşmacı olarak yer aldı. Eğitim sistemi ve ekonomik sektörlerin yaratıcılık için birlikte nasıl çalışabileceğini farklı açılardan ele alan konuşmacılar ayrıca yaratıcılığın sektörleri birleştiren önemli gücüne de dikkat çektiler.

Konferansın öğleden sonraki bölümlerinde, Cardiff Üniversitesi ile Birleşik Krallıkların önemli bir yaratıcılık merkezi olan Rabble Studio temsilcileri birlikte hayata geçirdikleri Ymlaen! Projesini örnek iş birliği çalışması olarak katılımcılarla paylaştı. Ymlaen! örnek vakasında, Cardiff Üniversitesi mezun öğrencileri Rabben Studio’da mentorlük desteği alıyor ve yaratıcılık alanında isterlerse kendi işlerini kurmak isterlerse serbest çalışmak için bir yol haritası çıkarma şansı yakalıyorlar.

Creative Catalyst Konferansı son oturumundaysa geleceğin iş dünyası için yüksek öğrenimi yeniden tasarlamak adlı bir panel düzenlendi. Panelde Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İhsan Sabuncuoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ecmel Ayral ile Teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu Zeynep Dereli konuşmacı olarak yer aldı.

Konferans 6 Aralık’ta farklı başlıklarda düzenlenen atölye çalışmalarıyla devam etti.