Kültürlerarası Diyalog Dijital Eğitimleri Başlıyor

Kültürlerarası Diyalog Dijital Eğitimleri Başlıyor

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı ile hayata geçirilen bir dizi kültür projesinin yanında Yunus Emre Enstitüsünün farklı alanlarda farklı becerilerini güçlendirmesine destek olan faaliyetler de devam ediyor. Bu amaçla öncelikle Yunus Emre Enstitüsü Ankara merkezi ve Avrupa’daki temsilciklerine yönelik Kültürlerarası Diyalog Dijital Eğitimleri düzenleniyor. Başlangıçta pilot olarak gerçekleştirilecek eğitimler daha sonra, 2021 yılında çevrimiçi olarak dünyanın farklı bölgelerine yayılmış 400’den fazla Enstitü personeline ulaştırılacak.

Eğitimlerin odağında kültürlerarası diyalog yer alıyor. Kültürlerarası Diyalog ekseninde olmak üzere eğitimde; proje geliştirme ve yönetme, kaynak yaratma, iletişim; izleme ve değerlendirme konuları da yer alıyor. Eğitimin ana hedefi, Türkiye’nin farklı ülkelerde kültürel diplomasi rolünü üstlenen personelinin Kültürlerarası Diyaloğu çalışmalarının odağına taşımasına yardımcı olacak bilgi ve yetkinliklerinin güçlendirilmesi.

Eğitime katılan Enstitü personeli, proje geliştirme ve yönetimi, kaynak yaratma, iletişim, izleme ve değerlendirme konularında becerilerini geliştirecek. Aynı zamanda katılımcılar kültürlerarası diyalog proje önerileri geliştirme ve bu projeleri daha fazla kitlelere ulaştıracak iletişim stratejileri geliştirme fırsatı da yakalıyor olacak.

Bu doğrultuda eğitim üç ana başlıkta toplanıyor:

  • Kültürlerarası Diyalog
  • Proje Döngüsü Yönetimi
  • İletişim ve Ağ Oluşturma

14 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayan eğitim, 2020 Kasım ayı sonuna kadar sürecek. Senkron ve asenkron oturumlardan oluşan eğitimde, katılımcılara uzmanlar tarafından mentorluk desteği de veriliyor. Eğitim programının açılışı, Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Enstitünün Avrupa’daki çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İki yıldır yürütülen AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog projesi kapsamında yapılan faaliyetlerin önemine değinen Prof. Ateş, bu eğitimin yunus Emre Enstitüsünün dijitalleşme çalışmalarına da büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Çevrimiçi olarak 12 hafta boyunca devam edecek eğitimlerin açılış dersini Londra Goldsmiths College’dan Dr. Carla Figueira verdi. Daha önce de Yunus Emre Enstitüsü ile Londra’da bir araya gelen ve eğitimler veren Dr. Figueira, Kültürlerarası Diyalog ve Kültürel Diplomasi konularında bir sunum gerçekleştirmiş ve bu iki kavram hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur.