Seslerle Kurulan Kültürel Köprüler

Seslerle Kurulan Kültürel Köprüler

Connect for Creativity projesi kapsamında eş zamanlı olarak Atina, Belgrad ve İstanbul’da düzenlenen sanat ve teknoloji rezidans programı, altı hafta boyunca toplam 12 sanatçıya ev sahipliği yaptı. Programa katılan sanatçılar, çok bağlantılı bir kültürün modern yaşamın belirsizlik ve değişimiyle başa çıkmak için nasıl bir uyumla geliştirebileceği sorusuyla işlerini geliştirdi.

Bu çalışmalardan biri de programa Sırbistan’dan katılan ve rezidans programı kapsamında Türkiye’de konaklayan hikâye anlatıcısı ve medya sanatçısı Katarina Popović’e ait.  Katarina, doğal bir taşın içerisine sesleri kemik iletimi yoluyla aktaran özel bir sistem yerleştirdi. Sırbistan’da kaydedilen bu sesleri dinlemek için dokunduğunuzda gece veya gündüz olmasına göre sağ veya sol kanaldan ses iletimi gerçekleştiriliyor.

Proje ortaklarından Atölye’nin bahçesinde sergilenen eser, komşu kültürler arasında seslerden köprüler kuruyor!