Tuna: Tarihle Akan Nehir Fotoğraf Sergisi Açıldı

Tuna: Tarihle Akan Nehir Fotoğraf Sergisi Açıldı

Macar Kültür Merkezinin düzenlediği sergi Fortepan Fotoğraf Arşivinden seçilmiş 80’den fazla analog fotoğrafla nehrin hatıralarını sunuyor.

Macar Kültür Merkezi, 7 Temmuz tarihinde ‘Tuna – Tarihle Akan Nehir’ isimli fotoğraf sergisinin açılışını merkezin sosyal medya hesaplarından online olarak yapıyor.  Sergi, açılışı takiben sonraki günden itibaren gereken önlemlere uyulması ve salonda en fazla 10 kişinin bulunması şartıyla ziyaret edilebiliyor.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle gerçekleşen Tuna’nın Dalgaları projesi kapsamındaki sergi, Fortepan Fotoğraf Arşivinden seçilmiş toplam 80’den fazla analog fotoğrafla Tuna Nehri’nin kıyısında, son yüz senede yaşanan olayları, eğlenceli anları, acılı zamanları gözler önüne seriyor.

Serginin küratörü (Budapeşte Robert Capa Çağdaş Fotoğraf Merkezi’nin küratörü) István Virágvölgyi sergiyi şu şekilde tarif ediyor: “Nehri, çoğu kez zamana benzetiriz; nehri görmemize rağmen nasıl içindeki su sürekli değişir, aynı şekilde şimdiki zamanı her ne kadar yaşasak da, anlar devamlı akmakta ama onları elimizde tutamayız. Fotoğraf, hem zamanı, hem suyu sonsuza dek pekiştirebilir.”

Sergideki fotoğrafların geldiği Fortepan Fotoğraf Arşivi, 1990 yılından önce çekilmiş, özellikle şahsi fotoğrafları toplayan bir arşiv olarak 2010’da 5 bin adet fotoğraf ile kuruldu. On sene sonra, devamlı büyüyen bu koleksiyon, günümüzde 130 bin fotoğrafa ulaştı. Gönüllü olarak faaliyet gösteren dijital arşivin her fotoğrafını herkes istediği çözünürlükte indirip kaynak göstermek kaydıyla dilediği şekilde kullanabiliyor. Arşiv, halk tarafından halka sunulmuş, gerçek bir toplumsal bilgi kaynağı.

Fortepan Fotoğraf Arşivinin adını Macaristan’ın en popüler negatif film hammaddesinden almış. Burada sergilenen fotoğrafların çoğunun da bu negatif film kullanılarak çekildiği öngörülüyor. Bu filmler 1932 ile 2007 arasında Budapeşte’nin 30 km kuzeyinde bulunan Vác şehrinde üretilmiş. Üretim sırasında Tuna’nın suyu da kullanılmış. Sergideki fotoğraflar birçok anlamda Tuna Nehri’yle bu noktada bir bağ kuruyor, Tuna Nehri’ne kavuşuyor. İstanbul’la olan bağını ise, Sirkeci’deki fotoğrafçılarda halen kullanılabilen Fortepan filmleri kurmak mümkün…

 

Ayrıntılı bilgi ve söyleşi talepleriniz için

Can Koç cankoc@mfa.gov.hu 0537 365 50 72