Yunus Emre Enstitüsü Dr. Carla Figueira’yı ağırladı

Yunus Emre Enstitüsü Dr. Carla Figueira’yı ağırladı

Kültürel İlişkileri Keşfetmek!

Kültürel Diplomasi!

Yumuşak Güçler!

 

3 Aralık Perşembe günü Yunus Emre Enstitüsünün dünya çapına yayılmış kültür merkezlerinden 60’a yakın temsilcisinin katılımıyla düzenlenen webinar buluşmasında, uluslararası arenada kültürel ilişkilerin yeri farklı açılardan değerlendirildi.

Bu dijital buluşmanın konuğu Londra Üniversitesi Goldsmith College Yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik Enstitüsünden Dr. Carla Figueira idi.

Uluslararası kültürel ilişkiler ile kültürel ve lisan politikaları alanında uzman akademisyen Carla Figueira, aynı Enstitüde Kültürel Politikalar, Kültürel İlişkiler veDiplomasi ile Turizm ve Kültürel Politikalar Bölümlerinin Başkanlığını yapıyor.

Lizbon Teknik Üniversitesi Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas’da uluslararası ilişkiler eğitimi almış olan Figueira Portekiz’de bir süre sanat yönetimi alanında çalıştıktan sonra Londra’ya taşındı. City Üniversitesinde sanat yöneticiliği üzerine lisansüstü çalışmasını tamamlamasının ardından aynı üniversitede Kültürel Politikalar ve Yönetim alanında doktorasını yaptı.

Dijital buluşma Yunus Emre Enstitüsü Londra Türk Kültür Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Karakuş’un konuşmalarıyla başladı. Karakuş daha önce birçok ortak ekinlikte birlikte çalışma fırsatı da bulduğu Dr. Carla Figueira’ya katılımı için teşekkürlerini sundu ve kültürel ilişkiler alanındaki derin birikimine ilişkin kapsamlı bir tanıtım yaptı.

Dr. Figueira’nın sunumu ve ardından gerçekleşen soru ve cevap oturumu öncesinde Enstitü çalışanlarının kısa süre önce tamamlanan Kültürlerarası Diyalog Dijital Eğitimleri kapsamında gerçekleştirdikleri kültürel ilişkilere dair çalışmaları değerlendirildi. Sonrasındaysa katılımcılar kısa bir anket aracılığıyla kültürel ilişkilerde kendi rollerini nasıl gördüklerini tanımladılar.

Dr. Figueira yaptığı sunumda kültürel diplomasi ve kültürel ilişkilere yönelik farklı tanımlamalara değinirken, zaman içinde yumuşak gücün farklı amaçlarla ve farklı yöntemlerle nasıl kullanıldığına dair bilgi paylaştı.

Dr. Figueira oturumunda kültürel diploması, kültürel ilişkiler ve yumuşak güç tanımlamalarına yönelik yaklaşımını anlatırken Amerikalı Siyaset Bilimci Joseph S. Nye’in tanımına da atıfta bulundu:

Ben kültürel diplomasiyi, hükümetlerin dış ilişkiler politika hedeflerine ulaşmak için kültürü bir araç olarak kullanması ve bu ilişkilerin en önemli sonucu olan yumuşak güce ulaşması olarak görüyorum (Nye, 2004)”.

Bu bakış açısının kültürel diplomasiyi uluslararası ilişkilerde önemli bir disiplin olarak tanımladığını ifade eden Dr. Figueira, Siyaset Bilimi Profesörü Patricia Goff’un “sanat, lisan ve eğitimin kültüre açılan en önemli kapı” olduğuna dair ifadelerine dikkat çekti.

Dr. Figueira daha sonra kültürel diplomasinin geniş spektrumuna değinirken, bu tür çalışmaların doğrudan mesajdan dinlemeye kadar uzanan geniş bir yelpazeye konumlandırılabileceğini ifade etti. Bu spektrumda dinleme ağırlıklı çalışmaların ise kültürel diyaloğa en yakın duran çalışmalar olduğunu da ifade etti.

Dr. Figueira güç kavramlarına yönelik yaptığı açıklamalarda ise şu tanımlamalara yer verdi:

 

Güç belirli bir süreç çerçevesinde oluşturulan ilişkiler bütünüdür. Bunun oluşumu da baskı/zorlama ile etki/cazibe gibi geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Sert Güç kavramı ise nüfus, ülke topraklarının genişliği, eğitim düzeyi, askeri güç, liderlik gibi devletlerin farklı birçok donanımına yönelik gücü olarak tanımlanır. Öte yandan yumuşak güç cazip bir kültür, ideoloji ve kurumlar gibi görünmez güç kaynaklarıyla başkalarının, sizin ulaşmak istediğiniz sonuçları istemesini sağlamaktır”.

Dr. Figueira daha sonra ülkeler arasındaki kültürel ilişkileri ve yumuşak güç sıralamalarını gösteren farklı araştırmalar ve ülke indekslerini paylaşarak, kültürel diplomasiye yönelik farklı yaklaşımların etkilerine dair fikir alışverişinin yapıldığı oturumu başlattı.

Bu oturuma ilgi ile katılan Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi müdürlerinin yönelttiği sorularla kültürel ilişkilere yönelik farklı bakış açıları keşfedildi. Tartışılan konular arasında kültürel ilişkileri şekillendiren siyasi ortamdan imparatorluk mirasının günümüzde kültürel ilişkilere olumlu ve olumsuz yansımaları gibi farklı birçok perspektif yer aldı.

Farklı diğer konuları tartışma gündemine taşımak için zaman yetmemiş olsa da Dr. Figueira ile gerçekleştirilen bu dijital buluşma katılımcılara kültürel ilişkiler ve diyalog çerçevesinde Enstitünün çalışmaları ve rolünü farklı bakış açılarından değerlendirme fırsatı sundu.